رزومه اصلی

مریم سادات زینلی

متولد:

۱۸ - ۱۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۴

شاتل

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

، کارشناس

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

فراتر (گسترش ارتباطات نور) آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون

، بازاریابی و فروش

، مسئول کنترل پروژه و فروش واحد برج ها

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Network+

100% Complete

MS Office

100% Complete

MIK

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی