عاتکه سادات حسینیان

متولد:

۲۳ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مدیریت

مدیریت هتلداری ، دانشگاه علمی کاربردی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

آوای جلب سیاحان کیش

، مسئول دفتر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

120 ریال