رزومه اصلی

مهدی امینی زاده

متولد:

۱۵ - ۶ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مهندسی عمران

سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۲

شرکت هسا

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، مهندس ناظر