رزومه اصلی

کاظم جمشیدی

متولد:

۲۶ - ۶ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

ساختمان

کارهای عمومی ، دانشگاه شهید چمران رشت معدل , ۱۵

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

عمران

عمران ، دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی ، کارشناسی معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , تدریس دروس ازمایشگاهی شرکت در مسابقات خوارزمی سازه های ماکرونی

۱۳۹۲ تاکنون

عمران

سازه ، دانشگاه A.B.A ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

خلاصه فعالیت‌ها , تالیف کتاب و نشر مقاله