رزومه اصلی

ُسید حسین طباطبایی نیا

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات ، دانشگاه سراسری شیراز ، کارشناسی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مهندسی مکانیک

مکاترونیک ، دانشگاه سراسری خواجه نصیرالدین طوسی تهران ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

حقوق

حقوق ، دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)