لیلا هدایت

متولد:

۱۵ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

برق

الکترونیک ، دانشگاه تهران مرکز ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۲

داده گستر عصر نوین

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

آبان ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳

داده گستر عصر نوین

، بازاریابی و فروش

آبان ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۶

داده گستر عصر نوین

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

گ

20% Complete

Office

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

انجام کار گروهی و تیمی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

17000000 ریال