رزومه اصلی

اعظم فروتن فرد

متولد:

۱۲ - ۵ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

حسابداری

بازرگانی ، دانشگاه دانشگاه دکتر شریعتی ، کارشناسی معدل , ۱۶.۴۴

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴

آژانس هواپیمایی

، مالی و حسابداری

، کمک حسابدار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری بازرگانی

80% Complete

نرم افزار هلو-سپیدار- مهارت های ICDL مقدماتی و پیشرفته

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

درهرکاری که وارد میشوم به فکر پیشرفت آن و انجام صحیح و کامل آن می باشم و تعد و ومسئولیت پذیری دارم-محجبه هستم و به اعتقادات مذهبی پایبندم