رزومه اصلی

سامان جلالی

متولد:

۱۹ - ۱۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

اقتصاد

نظری ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، کارشناسی معدل , ۱۵.۰۴

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۵ تاکنون

بانک شهر

، سایر

، راهبر پیشخوان