رزومه اصلی

نوشین رستمی

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

اقتصاد

نظری ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی معدل , ۱۷.۱۸

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مدیریت مالی

دانشگاه علامه طباطبایی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۴۱

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

کارگزاری سپهر باستان

، مالی و حسابداری

، معامله گر اوراق بهادار

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اقتصاد سنجی

60% Complete

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

100% Complete

تحلیل سهام

100% Complete

ارزش گذاری سهام

100% Complete

مشاوره و پذیرش شرکت ها در بورس

100% Complete

معامله گری اوراق بهادار

100% Complete

اصول بازار سرمایه

100% Complete

Eviews

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

20% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری