رزومه اصلی

نسیم امیرمقدم

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

روانشناسی

عمومی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۷

کانون پرورش فکری کودک ونوجوان

، سایر

، مربی کمکی

شهریور ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۹

کانون فرهنگی آموزش

، منابع انسانی و آموزش

، پشتیبان آموزشی

مهر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۱

ترک اعتیاد خانه سبز

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، روانشناس

خرداد ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

دهکده راه سبز

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL2

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی