رزومه اصلی

منا قربانی

متولد:

۱۰ - ۶ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مهندسی شیمی

طراحی فرایند های جداسازی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۰۱