رزومه اصلی

Aida Mirheidari

متولد:

۱۹ - ۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی معدن

اکتشاف ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارشناسی معدل , ۱۴.۳

۱۳۹۴ تاکنون

کارشناسی ارشد معدن

محیط زیست ، دانشگاه فنی تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۲