هادی عیسی زاده

متولد:

۳۰ - ۱۱ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

حسابداری

مالی ، دانشگاه فنی مهندسی صومعه صرا معدل , ۱۴.۳۱

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حسابداری

مالی ، دانشگاه فنی مهندسی صومعه صرا ، کارشناسی معدل , ۱۸.۱۱

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آفیس

60% Complete