داود دوست بین

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مدیریت بازرکانی

بازرگانی حرفه ای امور گمرکی ، دانشگاه اتاق بازرگانی ایران ، کارشناسی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت بازرگانی

بازرگانی ، دانشگاه اتاق بازرگانی ایران معدل , ۱۴.۶

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۹۰

شرکت فنی و مهندسی کانی مس (صنایع ملی مس ایران)

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

مهر ۱۳۹۰ تاکنون

شرکت مهندسی و توسعه نفت

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی