محمد مهدی آپرویز

متولد:

۲۵ - ۱۰ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

برق

قدرت ، دانشگاه آزاد واحد رودهن ، کارشناسی معدل , ۱۵.۳۹

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

برق

صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن معدل , ۱۴.۵