افسانه مردانی

متولد:

۱۳ - ۱۱ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

روانشناسی

بالینی ، دانشگاه علوم و تحقیقات خمین ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

روانشناسی

بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۱ تاکنون

کلینیک ترک اعتیاد مهرداد (نوبت عصر)

، پزشکی درمانی/پرستاری/

مهر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵

کلینیک ترک اعتیاد هاتف (نوبت صبح)

، پزشکی درمانی/پرستاری/

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

کلینیک ترک اعتیاد مهرداد(نوبت صبح)

، پزشکی درمانی/پرستاری/

مهر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۱

کلینیک ترک اعتیاد فامیلی

، پزشکی درمانی/پرستاری/

بهمن ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۰

مرکز بهزیستی شهید آیت(شهرتهران)

، سایر

فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۸

عکاسی نیلوفر آبی

، هنر/طراحی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کاربرد در کامپیوتر

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری