هانیه توسلی

متولد:

۴ - ۵ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

خود مدیریتی

رهبری

شرایط کاری من

حقوق مورد انتظار:

200000000 ریال