رزومه اصلی

حامد عزیزخانی

متولد:

۲۳ - ۱۰ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

حسابداری

مالی ، دانشگاه موسسه غیر انتفاعی پرندک ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۵

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

، سایر

، حسابرس

خلاصه فعالیت‌ها : داشتن مهارت در زمینه کارکرد با سیستم های مالی متنوع. آشنایی با قوانین کار و مالیات های مستقیم و سایر قوانین کاربردی

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی