رزومه اصلی

محمدحسین خالصی

متولد:

۱ - ۱۰ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه یادگارامام

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴

بانک کشاورزی

، مالی و حسابداری

، کمک حسابدار صندوق یکم

اسفند ۱۳۹۴ تاکنون

بیمه تامین اجتماعی

، مسئول دفتر

، ثبت نام ودبیرخانه

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری