رزومه اصلی

Mehrad Mahoutipour

متولد:

۱۹ - ۸ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۸۸

شبکه

Mcsa ، دانشگاه صنایع ، دیپلم