احمدرضا دهقان

متولد:

۱۱ - ۱۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵

حقوق

جزاوجرم شناسی ، دانشگاه آزاداسلامی ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , کارشناسی ارشدحقوق /گرایش جزاوجرم شناسی کارشناس حقوق دارای دودیپلم 1-انسانی 2-برق صنعتی(فنی وحرفه ای) اخذمدرک ابتدایی وراهنمایی درمدارس شاهداستان یزد اخذمدرک دبیرستان وپیش دانشگاهی دردبیرستانهای غیردولتی ودولتی نمونه فرهنگ یزد

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۹۳

آموزش وپرورش استان یزد

، هنر/طراحی

خلاصه فعالیت‌ها : اکنون:آموزگارحق التدریس آموزش وپرورش پیشین: 1- مسئول حقوقی شرکت بزرگ آموزشی فرهیختگان زکریای یزدبا517 نفرپرسنل ازسال88تاکنون که هنوز ادامه دارد 2-همکاری باموسسه آموزشی ومدرسه هوشمند غیردولتی بعنوان دبیرومدرس(دبیرستان دوره اول) ازسال84 تا94 3-کارمند(بصورت پاره وقت)هیئت فوتبال استان یزدبعنوان دبیرواحدویژن

پروژه‌ها

۱۳۸۸

همکاری باشرکت بزرگ آموزشی فرهیختگان زکریای یزدبا517 نفرپرسنل وحجم قرارداد3میلیاردتومان درسال88

مسئول حقوقی

اکنون:آموزگارحق التدریس آموزش وپرورش پیشین: 1- مسئول حقوقی شرکت بزرگ آموزشی فرهیختگان زکریای یزدبا517 نفرپرسنل ازسال88تاکنون که هنوز ادامه دارد 2-همکاری باموسسه آموزشی ومدرسه هوشمند غیردولتی بعنوان دبیرومدرس(دبیرستان دوره اول) ازسال84 تا94 3-کارمند(بصورت پاره وقت)هیئت فوتبال استان یزدبعنوان دبیرواحدویژن 1395 - معلم حق التدریس آموزش وپرورش استان یزد مهر ۱۳۸۴ تا هم اکنون اکنون:آموزگارحق التدریس آموزش وپرورش پیشین: 1- مسئول حقوقی شرکت بزرگ آموزشی فرهیختگان زکریای یزدبا517 نفرپرسنل ازسال88تاکنون که هنوز ادامه دارد 2-همکاری باموسسه آموزشی ومدرسه هوشمند غیردولتی بعنوان دبیرومدرس(دبیرستان دوره اول) ازسال84 تا94 3-کارمند(بصورت پاره وقت)هیئت فوتبال استان یزدبعنوان دبیرواحدویژن

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

قوانین جزایی - تدریس درمقاطع مختلف آموزش وپرورش-

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

علاقمندبه کارهای فرهنگی وآموزشی ازجمله تدریس وشرکت درتشکلهای اجتماعی وهمچنین علاقمندبه فوتسال وفوتبال که تاحدودی نیمه حرفه ای کارمی کردم.

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری