alireza ghorbani

متولد:

۲۷ - ۱۲ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

حسابداری

مالی ، دانشگاه علمی کاربردی قند کرج

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸

پخش البرز

، بازاریابی و فروش

خلاصه فعالیت‌ها : به مدت سه ماه در واحدهای انبار و حسابداری و فروش آموزش دیده ام و در واحد فروش مشغول به کار شدم و بعد به درخواست مدیریت برای ثبت سفارش و حسابداری و بایگانی مشغول به کار شدم

دی ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰

پخش به پخش داروی بهشهر

، بازاریابی و فروش

خلاصه فعالیت‌ها : سمت به عنوان وزیتور در مناطق اسلام شهر پرند سلطان اباد نسیم شهر سه را آدران رباط کریم و پرند و کل منطقه شهریار

آذر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰

داروگستر نخبگان

، بازاریابی و فروش

خلاصه فعالیت‌ها : به عنوان وزیتور کرج

اسفند ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۱

باریج اسانس

، بازاریابی و فروش

خلاصه فعالیت‌ها : ویزیتور منطقه قزوین و تاکستان

مرداد ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۱

امید ایرانیان

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : سرپرست منطقه جنوب و اسلام شهر

دی ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۳

پخش ممتاز

، بازاریابی و فروش

خلاصه فعالیت‌ها : ویزیتور منطقه شهریار و کرج ومشاور به مدیر مرکز در مورد تاریخ نزدیک

شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴

پخش طب نوین

، بازاریابی و فروش

خلاصه فعالیت‌ها : وزیتور و مشاور تاریخ نزدیک در منطقه کرج شهریار و قزوین

آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴

داروکستر جندی شاپور

، بازاریابی و فروش

خلاصه فعالیت‌ها : مدیر فروش تهران و شهرستانهای ایران

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

آموزش وزیتور راه انداختن شعبه و قرداد با نمایندگی ها پخش در استانهای فاقد شعبه

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

افتخارات

به عنوان تاریخ نزدیک فروش شناخته شدم