افسانه افسری

متولد:

۲۴ - ۶ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۶۴ تا ۱۳۷۵

علوم تجربی

تجربی ، دانشگاه فوق دیپلم مامائی (انصراف) ، دیپلم معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

مشاورین مهندسین موننکو ایران مشاور پایه یک مپنا

، مسئول دفتر

پروژه‌ها

۱۳۷۹

مهندسین مشاور موننکو ایران

مسئول دفتر معاونت

کلیه امور منشی گری و دفتر داری در سطح مسئول دفتر معاونت - از سال 79 تا 90 90 تا 92 شرکت مجری دکلها مخابراتی 93 تا کنون شرکت بیمه آسیا

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word-excell-outlook-دبیرخانه - تدبیر- هماهنگی جلسات- کارهای مرتبط با امور دفتر داری

100% Complete

Windows- کلیه امور اداری

100% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

علایق بیشتر اجتماع و فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

مختصری از من

تباطات / انعطاف پذیری / تعهد و انگیزه خدمت / حل مسئله و تصمیم گیری / خود مدیریتی / مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری) / مسئولیت پذیری و پاسخگویی