هومن طحانی

متولد:

۱۷ - ۱ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تاکنون

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد تهران شمال ، کارشناسی معدل , ۱۳.۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵

بانک اقتصاد نوین

، سایر