رزومه اصلی

فاطمه رضایی

متولد:

۲۹ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

زبان وادبیات عربی

دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی معدل , ۱۸

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

زبان وادبیات عربی

دانشگاه پژوهشگاه علوم انسانی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تایپ و ویراستاری

80% Complete

زبان

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی