سعید صفایی

متولد:

۲ - ۱ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۹.۰۵

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۷۷ تا فروردین ۱۳۷۹

ثمین قالب

، مهندسی شیمی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

سامسونگ

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

بهمن ۱۳۸۱ تا بهمن ۱۳۹۲

بازرگانی اهورا

، بازاریابی و فروش

، مدیر ارشد

دی ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

بیمه کار آفرین

، بازاریابی و فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

100% Complete

MS Office

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری