ثمر صنیعی

متولد:

۲۸ - ۶ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵

زیست شناسی

میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد کرج ، کارشناسی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۷ تاکنون

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس

، سایر

مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳

دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس

، منابع انسانی و آموزش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

100% Complete

مربیگری و ناجی گری

100% Complete

Photography

100% Complete

Photoshop

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Adobe Photoshop Lightroom

100% Complete

Translation

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

عکاسی تدریس

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)