رزومه اصلی

راضیه ملکی

متولد:

۱۰ - ۷ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

برق

قدرت ، دانشگاه علوم تحقیقات ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۰۸

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت مشاور بینا

، سایر

، کارشناس

اسفند ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت توسعه آب و گاز ایران

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

AutoCAD

100% Complete

ETAP

60% Complete

MS Office

100% Complete

کامپیوتر

60% Complete

مهندسی برق

60% Complete

Dialux

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

MS Office

20% Complete

ETAP

60% Complete

Dialux

60% Complete

AutoCAD

100% Complete

Matlab

20% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی