رزومه اصلی

فرشید گرگانی کلوئی

متولد:

۱۹ - ۲ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت