نگار بهاری بختیار

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

لیسانس

مترجمی زبان انگلیسی ، دانشگاه ازاد ، کارشناسی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

کشاورزی

تکنولوژی تولیدات گیاهی ، دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲

آسایش دور دنیا

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۶

تصویرگران جوان

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

تیر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

ایران رززواسیون

، تشریفات/هتلداری و کترینگ

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

عکاسی فیلمبرداری

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری