رزومه اصلی

مریم نوروزی

متولد:

۱۹ - ۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

زیست شناسی

سیستماتیک_اکولوژی ، دانشگاه مازندران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۶

خلاصه فعالیت‌ها , شرکت در همایشها و نوشتن مقالات در زمینه رشته تحصیلی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بررسی کاریوتایپ گیاهی و عکسبرداری

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری