رزومه اصلی

رضا نوری

متولد:

۳۱ - ۲ - ۱۳۸۰

جنسیت:

مرد

پروژه‌ها

۱۳۹۴

ماشین مریخ نورد

مدیر اجرایی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

100% Complete

زبان های برنامه نویسی

40% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

عربی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی