رزومه اصلی

سیما دادگر

متولد:

۲۲ - ۲ - ۱۳۵۹

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴

گرافیک

گرافیک ، دانشگاه سوره شیراز ، کارشناسی معدل , ۱۷

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

طراحی پارچه و لباس

طراحی پارچه و لباس ، دانشگاه دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ تهران ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۴

شرکت تبلیغاتی مربع

، هنر/طراحی

، مدیر مسوول و طراح