مریم ثابتی

متولد:

۸ - ۶ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

برق

الکترونیک ، دانشگاه غیاث الدین ، کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

پخش بلوريجات :حسابدار آموزشكاه كنكوري :مسىول ثبت نام دفتر فني نقش :منشي