مهسا صفدری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

فیزیک

محض ، دانشگاه ازاد اسلامی کرج ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

بیمه سامان

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

علایق و فعالیت‌ها

کتاب خوانی زبان انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری