رزومه اصلی

علی ذوالفقاری

متولد:

۱ - ۳ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

فیلم سازی

عکاسی و فیلم برداری ، دانشگاه سوره معدل , ۱۶