رزومه اصلی

ظریفه مختاری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۵.۶۳

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تاکنون

صبا طیور پارس

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳

بازرگانی استیری

، مالی و حسابداری

، حسابدار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار مالی هلو

100% Complete

نرم افزار مالی فلاح

100% Complete

نرم افزار مالی همکارن سیستم

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی