رزومه اصلی

سمن امیرابراهیمی

متولد:

۲۹ - ۴ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

شیمی

کاربردی ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳

شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران

، مهندسی صنایع

، بازرس کنترل کیفیت

، کارشناس