رزومه اصلی

سعید کرمی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

الکترو مجید

، سایر

، لوازم برقی

، مدیر ارشد