رزومه اصلی

Ali Toloui

متولد:

۲۲ - ۱۱ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

برق

برق صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد معدل , ۱۶

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

برق

قدرت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

برق

کنترل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدمشهد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت سیمان سفید شرق

، مهندسی برق

، رئیس برق و ابزار دقیق

دی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

شرکت پادنا سمیرم

، مهندسی برق

، سرپرست نصب وره اندازی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حفاظت و رله

80% Complete

PLC S7 300/400

80% Complete

کار آفرینی kabمدل

80% Complete

برق صنعتی

100% Complete

تولید برق و بخار همزمان (CHP)

100% Complete

روش های نوین تدریس

100% Complete

برق کار ساختمان

100% Complete

برق کار صنعتی

100% Complete

مهارت های ICDL

80% Complete

Microsoft Word

60% Complete

AutoCAD

60% Complete

Matlab

60% Complete

DIgSI

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری

افتخارات

نفر اول مسابقات برق صنعتی در استان خراسان