دانیال خدری

متولد:

۲۴ - ۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

حسابداری

دانشگاه ازاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۶۲

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۳

شرکت لبنی دامداران

، مالی و حسابداری

بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۵

شرکت تولیدی مهتاب بافت واقف

، مالی و حسابداری

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت خدمات حفاری همای آسیا کیش

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری و مالی

80% Complete

حسابداری

80% Complete

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری