مهدی مطلبی

متولد:

۱۸ - ۱۲ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی کشاورزی

علوم دامي ، دانشگاه اراک ، کارشناسی معدل , ۱۴.۳۳

خلاصه فعالیت‌ها , دبير انجمن علمي دانشجويان فعاليت در جشنواره هاي دانشجويي و اخذ گواهينامه هاي مربوطه برگزاري سمينار رفتارشناسي گاو ساخت تجهيزات مورد نياز رشته تحصيلي

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲

آینده سازان راه ذکریا

، مهندسی برق

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۵

رفتارشناسی گاو

محقق

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

رفتارشناسی دام

80% Complete

مدیریت ارتباطات

80% Complete

تدریس

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری