پرینا معصومیان

متولد:

۱۹ - ۱۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

برق هواپیما

دانشگاه سما

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱

بازرگانی زرند

، مسئول دفتر

، کارشناس

آبان ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۲

دفتر وکالت

، مسئول دفتر

، کارشناس

دی ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴

بازرگانی بانژ خشت

، مسئول دفتر

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

تجارت الکترونیک اول

، مسئول دفتر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روابط عمومی

100% Complete

MS Office

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

ارتقاء زبان خارجه

خانواده

ورزش

سفر

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

درستکار، قابل اعتماد، انتقاد پذیر ، دقیق و هوشمند، دارای روحیه کار تیمی