سید هاشم حسینی

متولد:

۱۰ - ۵ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پروژه‌ها

۱۳۹۵

نوسازی مدرسه سید اباد نیلی

مجری تاسیسات سیستمهای حرارتی و برودتی

۱۳۹۴

دانشگاه پیام نور کلاله

مجری تاسیسات حرارتی و برودتی

۱۳۹۴

هنرستان شبانه روزی مراوتپه

مجری تاسیسات سستمهای حرارتی و برودتی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تاسیسات حرارتی و برودتی

100% Complete

اتوکد

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری