رزومه اصلی

سیداحمد نوفرستی

متولد:

۱۶ - ۱۱ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

مهندسی صنایع

صنایع ، دانشگاه پیام نور مشهد ، کارشناسی

مدیریت روابط عمومی

دانشگاه یام نور مشهد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

موسسه جوانان آستان قدس رضوی

، مسئول دفتر

، مدیر حوزه معاونت ارتباطات و ساماندهی

فروردین ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۴

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

، منابع انسانی و آموزش

، مدیر فارغ التحصیلان

فروردین ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۶

موسسه جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی

، مهندسی صنایع

، مدیر اجرایی واحد مشاوره

تیر ۱۳۹۶ تاکنون

مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی

، سایر

، مسئول دفتر و امورپیگیری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت رسانه

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Adobe Photoshop

60% Complete

Microsoft Visio

60% Complete

ICDL1,2

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی