رزومه اصلی

mohammad majdi nasab

متولد:

۹ - ۲ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه سما واحد دزفول معدل , ۱۳.۶۵

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی کامپیوتر

شبکه های کامپیوتری ، دانشگاه علمی و کاربردی دزفول ، کارشناسی