جلال جعفری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی برق

کنترل ، دانشگاه آزاد قزوین ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۸۱ تا اسفند ۱۳۸۲

کارگاه احمد نصری

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

خلاصه فعالیت‌ها : تعمیر و نگه داری ماشین آلات خطوط تولید

فروردین ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۸۹

شرکت کاشی الوند

، سایر

خلاصه فعالیت‌ها : تعمیر و نگه داری مکانیکی ماشین آلات تولید شامل هیدرولیک پنوماتیک و مکانیک تعمیر قطعات معیوب مکانیکی نصب و جابجایی ماشین آلات و خطوط تولید

آذر ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴

شرکت اوگور آریا

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : تعمیر و نگه داری مکانیکی ماشین آلات تولید و تاسیسات تعمیر قطعات مکانیکی انجام کارهای فنی متفرقه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روانکاری صنعتی

80% Complete

PLC S7 300/400

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی