رزومه اصلی

عباس یعقوبی فرد

متولد:

۵ - ۹ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

عمران

عمران ، دانشگاه غیر انتفاعی آپادانا ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰

شرکت ایمر

، مهندسی عمران/ معماری

، نظارت پروژه

آبان ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۵

شرکت فاتح صنعت کیمیا

، مهندسی عمران/ معماری

، دفتر فنی و مونتاژ تولید

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار اتوکد

60% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete