فتاح رحیمی

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی معماری

مهندسی بیمارستان ، دانشگاه علم وصنعت ایران ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

مهندسی عمران

عمران-عمران ، دانشگاه ازاد اسلامی قشم ، کارشناسی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳

پرستاری اتاق عمل

تکنسین اتاق عمل ، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیمارستان شهید محمدی

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

آبان ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۸۸

شرکت سیمان قشم

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

آذر ۱۳۸۸ تاکنون

بیمارستان نیاپور بندرخمیر

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

آبان ۱۳۹۱ تاکنون

بیمارستان نیاپور بندر خمیر

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۱ تاکنون

بیمارستان نیاپور بندخمیر

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۴

طراحی بیمارستان ۱۰۰تخته خوابی عمومی دانشجویی

طراح

۱۳۹۵

طراحی بیمارستان ۱۳۲ تخته خواب تخصصی چشم پزشکی کار دانشجویی

طراحی

۱۳۹۵

طراحی نقشه بازسازی بخش سی اس ار بیمارستان نیاپور

۱۳۹۴

بازسازی وطراحی سرویس بهداشتی بیمارستان نیاپور براساس استاندارد بیمارستان ایمن برای معلولین وبیماران

طراحی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

پرستاری

80% Complete

استریلزاسیون وCSSD

100% Complete

طراحی بیمارستان

100% Complete

اعتبار بخش بیمارستان در ارتباط با ساختمان وتاسیسات وبخش CSSD و

100% Complete

مدیریت پروژه های نرم افزاری

80% Complete

مهارت های هفت گانه ICDL

80% Complete

اتوکد

80% Complete

رویت

80% Complete

ایتبس

60% Complete

HISبیمارستان

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

علاقه مند به طراحی در زمینه بیمارستان سازی با توجه به اینکه از سال ۸۱ در این سیتم بعنوان پرستار بخش های مختلف جراحی وبستری واورژانس به مدت ۱۱ سال شغل بودم وفضا ها را کاملا لمس می کنم.

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

رتبه ۶ کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۴

مختصری از من

طراحی بیمارستان را بعلت لمس کردن از نزدیک ومشاهده نواقص سبب علاقه مندی به این حوزه شده.