سمانه تقی زاده

متولد:

۲۰ - ۵ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

روانشناسی

عمومی ، دانشگاه غیر انتفاعی ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

ترک اعتیاد

، پزشکی درمانی/پرستاری/

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اعتیاد

20% Complete